PDC Permakulturkurs
Leave a Comment

Detaljerad kursinfo – PDCn.

En PDC är en permakulturkurs med internationell standard vilket betyder att den ska ha en undervisningstid på minst 72 timmar. På kursen i Hökarängen kommer vi att ha 4 träffar på vardera ca 20 timmar och deltagarna förväntas jobba med eget arbete i grupp eller enskilt mellan träffarna. Fredag till söndag är tiderna 10.00-17.00 med lunch och fikapauser.

För att erhålla ett certifikat i permakulturdesign i slutet på kursen krävs det att man har haft minst 80 % närvaro och en genomförd och godkänd designuppgift som redovisas sista dagen på kursen.

Designuppgiften kan vara en egen plats ni vill designa som er trädgård eller kolonilott eller så kan ni välja att jobba med en plats i Hökarängen, som gemensamhetsodlingen som håller på att planeras i Fagerlidsparken. Vi kommer även att göra några mindre designövningar antingen individuellt eller i grupp. Under kursens gång kommer vi också att göra en del studiebesök till inspirerande platser runt om i Stockholm.

Varje träff har ett specifikt tema och vi har bjudit in några av Sveriges bästa och mest inspirerande lärare att undervisa i några av dessa ämnen! Nedan följer de stora övergripande ämnesområdena som vi kommer att täcka in under kursen samt lite information om de lärare som kommer att leda undervisningen i dessa.

Träff 1. 24-26 april, kl 10.00-17.00.

1. Introduktion till permakulturdesign, definition och historia. Bakgrunden som klimatförändringar, Oljetoppen, resursproblematik och utarmade jordar.
2.
Etik – de tre etiska principerna inom pk och vad de betyder, diskussion/grupparbete.
3. Designprinciperna – Holmgrens och Mollisons, ekologiska och attitydsprinciper.
4. Designprocess, metoder och redskap. Observationsövning ute, kartritning, uppmätning, intervju övning, zoner, sektorer, relativ placering, input/output övning, höjdskillnader, begränsningar/ tillgångar.
5. Deltagarna delas in i de grupper som de kommer att jobba med under resten av kursen och börjar nu titta på sin designuppgift.
6. Ett annat ämne vi fördjupar oss i är jordbiologi och hur mikrolivet i jorden är livsnödvändigt för en frisk och näringsrik jord. Hur vi jobbar aktivt med att förbättra vår jord och dess kapacitet att hålla näring, vatten och dessutom binda kol. Vi gör jordanalyser ute i Fagerlidsparken och deltagarna får lära sig hur de kan förbättra och t.o.m tillverka sin egen jord.

Träff 2. 22-24 maj, kl 10.00-17.00.

Den här träffen kommer att handla om vatten, träd, skogsträdgårdar och småskalig odling.

Vi börjar på fredagen med att Philipp Weiss går igenom vattnets kretslopp och vattenbalansen (nederbörd, interception, markvatten osv.) samt avrinning och hur det går till i landskapet. Han kommer även prata en del om markens vattenlagrande förmåga, hur växterna använder vattnet och vad vi kan göra för att ge dem de rätta förutsättningarna. Även dammar ingår i detta ämne och om hur man beräknar vattenavrinningen från hustak och kopplar det till bevattningsbehovet i vanliga grönsaksodlingar.

På fredag eftermiddag pratar Philipp ekologiskt byggande och boende. Vi går igenom passivhus som Jordskepp men även andra typer av ekologiskt och teknologiskt smarta hus.

På lördagen blir det träd och skogsträdgårdar med Dante Hellström. Han förklarar trädens betydelse för ekosystemen och hur vi kan applicera permakulturdesign för att skapa skogsträdgårdar och agroforestrysystem. Vi gör ett studiebesök till Stockholms universitet där Dante tillsammans med studenterna ritat och anlagt en skogsträdgård. Dante visar också på de ätbara vilda växter vi hittar i Stockholm. Vi pratar även nötodling och beskärningskunskap.

Söndagen fokuserar vi på matproduktion i småskaliga köksträdgårdar. Hur vi maximerar skörden genom att odla på höjden, samplantera och jobba med succession i våra odlingsbäddar. Vi pratar om vikten av biologisk mångfald, ekosystemtjänster och biologisk skadedjursbekämpning. Vi jobbar ute i Fagerlidsparken och deltagarna får prova på att anlägga s.k lasagnebäddar. Vidare sår och planterar vi.

Kompostering är ett stort och viktigt kapitel inom permakultudesign. Varför och hur vi komposterar; Berkeleycompost, Bokashi, maskkomposter och komposttéer är några metoder vi kommer att gå igenom. Vi besöker Sanya Falkenstrands kolonilott i Skarpnäck som hon designat och anlagt enligt permakulturprinciper. Och hon berättar om sina erfarenheter med Bokaski kompostering i sin lägenhet och hur hon försöker leva så resurssnålt som möjligt.

En första delpresentation av designuppgiften görs även på denna träff. Vi tittar på grundkartorna och ger feedback till varandra.

Träff 3. 28-30 augusti, kl 10.00-17.00.

På den här sensommarträffen kommer vi att prata om bland annat djurhållning inom permakultur och djurens funktion som en del i det slutna näringskretsloppet. Om hur betesdjur kan vara en del av lösningen och faktiskt reparera degraderade landområden med s.k. sequential grazing och Holistic Management. En av Sveriges få bönder som jobbat med detta är Oloph Fritzén och han kommer och berättar om sina erfarenheter från bland annat Joel Salantins gård Polyface Farm i USA. Oloph berättar också om vad CSA (Community Supported Agriculture) är och hur detta kan vara ett sätt att trygga matsäkerheten i storstäderna i framtiden.

Vi pratar om små djur och insekter och den speciella bilogiska mångfald vi har i storstäderna. Om binas viktiga funktion i ekosystemen, kommer Josefina Oddsberg från Bee Urban att berätta om.

En annan av Permakultur Stjärnsunds fantastiska lärare Annevi Sjöberg kommer och undervisar i hur vi läser mönsterspråk i naturen; vi gör en övning hur vi kan maximera den biologiska mångfalden i vår design och hon pratar också om samplanterinagar och s.k. guilds.

Inom permakulturen studerar vi och jobbar mycket med klimat och framförallt hur vi kan optimerar mikroklimaten i vårt designarbeten. Som en del i jobbet med designuppgiften får deltagarna handledning i att hitta och maximera mikroklimatzoner. Vilka speciella mikroklimat har vi i den urbana miljön t.ex.

Träff 4. 25-27 september kl 10.00-17.00.

På vår sista träff på kursen kommer deltagarna att jobba mycket med sina designuppgifter under handledning av Maria. Det är nu de ska applicera allt de lärt sig under kursens gång och visa att de förstår alla de olika delarna av permakulturdesign.

Vi får även besök av Stephen Hinton som förklarar vad Grön Ekonomi är och vi pratar om Omställningsrörelsen, som är sprungen ur permakulturkonceptet.

Maria Svennbeck visar exempel på internationell permakultur och pratar om sina egna erfarenheter från bland annat Spanien och Indonesien. Vi diskuterar också permakulturens roll i vad som kallas Sustainable Aid och hur denna skiljer sig från konventionellt hjälparbete.

Vi pratar också om de speciella lösningar vi kan hitta för urban matproduktion som aquaponics, och tittar på framtidens växthus så kallade Passive Solar Greenhouses och varför de är speciellt lämpade för svenska förhållanden.

Om  nästa steg i en permakulturutbildning; att Diplomera sig och vad detta innebär.

Den sista dagen ägnas åt deltagarnas presentationer av sina designarbeten och vi ger och får feedback. Utdelning av certifikaten som avslutas med fest!

Anmälan: info@holisticgardening.se.
Mer info. här.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s