Föredrag, Matsäkerhet, PDC Permakulturkurs, Permakultur
Leave a Comment

Lär av naturens egna lösningar!

Bilden ovan; Maria Svennbeck undervisar vid Gemensamhetsodlingen i Fagerlidsparken, Hökarängen.


Introkursen i Permakultur
11-12:e april och första långhelgen på vår Certifieringskurs i permakultur 24:e-26:e april, båda i Hökarängen är nu avklarade. Lärare var Maria Svennbeck och gästlärare var Sanya Falkenstrand och Dante Hellström. Det blev två väldigt intensiva och givande helger tycker vi!

Så här kommenterade en deltagare Certifieringskursens första helg; “…Du vet, känslan som befinner sig när man förstår att man har haft en helg som förändrar livet. Nu måste jag bara landa.”

 

statistik 2 Sanya

Permakultur – ett designverktyg för att möta dagens utmaningar och skapa ett resilient samhälle.


Maria startade vid båda tillfällena med att ge
en grundlig överblick; vilka utmaningar står vi inför idag? – Vad innebär Oljetoppen? Vad menas med svensk “mat(o)säkerhet?” Vad händer om svenska transporter stannar i en vecka?

Vi lärde om Permakulturens ursprung, och att Permakultur handlar om hur vi kan ta eget ansvar för hur vi tillgodoser våra grundläggande behov.  Det rör sig alltså långtifrån bara om odling; utöver matförsörjning handlar det lika mycket om byggande och bo, energi, klimat och mikroklimat, jord, vatten, skogsträdgårdar och väldigt viktigt; om ekonomi och sociala aspekter. Ju fler kopplingar vi kan skapa dem emellan i ett lokalsamhälle, desto starkare resiliens (motståndskraft) bygger vi, för att bättre klara de globala utmaningar vi står inför.

 

introkursen 01Bilden: lektion i Martinskolans matsal, introkursen.


Att jobba med naturen, inte mot den.

Det som urskiljer permakulturen är att man inte stannar vid strävan efter att minimera vårt ekologiska fotavtryck. Istället är en återkommande frågeställning hur vi kan återuppbygga naturens resurser, dvs hur vi kan förbättra förutsättningarna, istället för att störa och utarma dem. Inspiration och lärdom hämtas genom att studera och efterlikna de naturliga ekosystemens mångfald, produktivitet och resiliens – vilket t.ex. också kan appliceras på hur vi bygger upp vår lokala ekonomi, vår egen personliga resiliens osv.  Läs mer om permakultur här på bloggen.

introkursen helenas 1Bilden; Smarrig sopplunch dag 1. under introkursen, lagad av föräldrar på Martinskolan.

 

 

 

Media-Based-Aquaponics-SystemMaria gav en hel del praktiska exempel från olika spännande projekt hon jobbat med världen över, och sedan en introduktion till Aquaponics.

Aquaponics är en sammanslagning av akvakultur (fiskodling) och hydroponik (växthusodling i en vattenlösning). Ett matproduktionssystem som stämmer väl överens med permkulturens strävan efter resurseffektivitet och att skapa slutna kretslopp.

Var för sig är systemen inte hållbara men slår man ihop dem skapar man ett uthålligt och hållbart matproduktionssystem som lämpar sig ypperligt för året runt odling. Speciellt i ett urbant sammanhang eftersom man kan ta tillvara på stadens spillvärme, matrester och eftersom systemet inte kräver stora ytor. Länkar och mer om Aquaponics finns här.

Under Certifieringskursen berättade Dante Hellström, som driver Odla med solen och nätverket Tillväxt, vad en Skogsträdgård är. Vidare gjordes under båda kurserna olika observations- och gruppövningar.


Att skapa små hållbara system inom det stora ohållbara.

Sanya närbildSanya Falkenstrand, som är certifierad  permakulturdesigner, driver företaget Anima Mundi och har varit med och startat Folkodlarna, Nätverket Linje 17 för stjutton,  gav nyttiga insikter och konkreta idéer till hur vi kan applicera permakulturens etik och designprinciper i vår vardag.

 

“The greatest change we need to make is from consumption to production, even if on a small scale, in our own gardens. If only 10% of us do this, there is enough for everyone. Hence the futility of revolutionaries who have no gardens, who depend on the very system they attack, and who produce words and bullets, not food and shelter.”

Sanyas urbana Zonering

Citatet ovan är Bill Mollisons ord och just vad Sanya företagit sig, – att bli mindre konsument och mer producent. Hur hon gått tillväga förklarades med en underhållande power point presentation som utgick från zonindelningssystemet ovan,  där Zon 1. i mitten är hemmet och sådant som kan ske här;- som matförädling, förkultivering, kunskapsinhämtning, kretsloppshantering, (kompost, vatten, sopor) dra ner på energiåtgång (vatten, el, sopor) hantverk, återbruk och tillverkning av egna hygienartiklar (tandkräm, salva, deo, schampoo). Zon 2. motsvarar den egna stadsdelen, där man har sitt sociala lokala “kapital”, “bygemenskapen” och kanske en odlingslott/yta. Här vistas man ofta och här är mest hållbart att jobba och verka för att stödja det lokala. Här kan man odla, samla vilda växter, ägna sig åt dumpsterdiving, cykla iställt för att ta bil osv.  Zon 3. representerar i mycket det “gamla systemet” – det  område dit man åker ibland för inköp eller möten alt. varje dag i jobbet – Storstan. Men här finns också engagemang, kunskaps- och idéutbyte. (tex. kurser) Zon 4. Är den omgivande naturen. Dit man åker för rekreation, för att lära, umgås, plocka bär och samla annat. Ska man längre ut ur zonsystemet undviker man naturligtvis fortarande bil och flygresor. Sanya pratade vidare om fördelarna med biokol och bokashi.

Certifieringskursen fortsätter i maj med att deltagarna med hjälp av permakulturens etik- och designprinciper ska utveckla egna platsspecifika projektidéer. En av dem är Magdalena Frembäck, som bloggat om oss tidigare, och som kommer förse HOPP-bloggen med inlägg kring egna reflektioner och intryck från kursen!

Slutligen några bilder från en utomhusövning som blev avslut på introkursen; att anlägga en “Lasagnebädd“. Lasagnebäddar är ett sätt att komma igång och odla på en befintlig gräsmatta utan att behöva gräva bort grästorven. Genom att luckra upp jorden och som i vårat fall strö ut bokashikompost, täcka med kartong, vattna, placera en pallkrage ovanpå, fylla med mer bokashi, löv och jord. (Det går även bra med gräsklipp, tunna pinnar och kvistar, hästgödsel – vad man kommer över.) Resultatet blir fantastiskt bra matjord, med ett minimum av ansträngning.

 

IMG_8200 IMG_8215

Introkursen permakultur 11_12 april 2015 Gruppfoto
Text: Maja Lindström.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s