Kooperativ, Utbildning
Leave a Comment

Gå en kurs i kooperativt ledarskap i höst

LocalHeroes14-ViroquaFoodCoopI samband med att ett inköpskooperativ för närproducerad mat håller på att bildas i Hökarängen, vill vi tipsa om filmen “Kan vi göra det själva? – En film om ekonomisk demokrati” (nedan) och kursen “Att leda kooperativa och idéburna företag till lönsamhet och framgång” på Jacobsbergs Folkhögskola.

Ledarskapsutbildningen arrangeras i samarbete med Coompanion och riktar sig till dig som vill förena värderingar och lönsamhet i ett företag. Utbildningen ger dig redskap för ett ledarskap som bygger på delaktighet, samhällsnytta, öppenhet, affärsnytta, hållbarhet och socialt ansvarstagande.

bright-ideasKursen omfattar:
Kooperation som samhällsutvecklingskraft.
Värdegrund, idéhistoria, omvärldsorientering internationellt och i Sverige.
Mångfald och affärsnytta.
Affärsnytta som resultatet av att ett medvetet arbete med värderingar och mångfald.
Samarbetskulturer och konflikthantering.
Robusta samarbetskulturer, konflikthantering, transparant organisation, strategisk samverkan och effektiva team.
Mötesmetoder för delaktighet.
Verktyg för effektivt beslutsfattande, härskartekniker och främjartekniker, storgruppsmetodik och verksamhetsutveckling.
Att leda sig själv och andra.
Personlighetstyper, ledarskapsstilar, drivkrafter och personligt varumärke.
Min egen ledarskapsdeklaration.

Kursen är på halvfart/distans med start 31:a augusti och omfattat fem fysiska träffar.

Kan vi göra det själva? – En film om ekonomisk demokrati” (60 min)

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s