Återbruk, Omställning
Leave a Comment

Från bord till jord

En tredjedel av all mat som produceras i världen går förlorad i svinn, vilket innebär enorma ekonomiska förluster, betydande skador på miljön och slöseri med fossil energi. I Sverige slänger vi 1,2 miljoner ton matavfall varje år. 

Många gladdes därför åt att man i Frankrike i våras röstade igenom ett lagförslag  som går ut på att hindra stormarknader från att förstöra osålda livsmedelsprodukter. Den nya lagen, som omfattar franska storköp, gäller produkter som fortfarande går utmärkt att äta, men som ändå slängs p.g.a. utseende, smärre skador som t.ex. uppkommit vid transport, felaktig förpackning, eller för att deras rekommenderade bästföredatum just passerat. Maten kommer nu istället doneras till välgörenhetsorganisationer eller gårdar, i det senare fallet för att användas som djurfoder eller kompost!

Cagnaccio di San Pietro “Det är skandalöst att se blekmedel som hälls ut i snabbköpens soptunnor tillsammans med ätbara livsmedel”, säger Guillaume Garot, före detta fransk livsmedelsminister som drivit frågan.

 

 

Början till en egen jordfabrik i Fagerlidsparken

En designprincip inom permakultur är just att skapa slutna lokala kretslopp – att spara energi och resurser genom att återanvända så mycket som möjligt in i systemet.

Bokashi Hökarängen foto Jenny CederholmUnder våren har vi bjudit in Hållbara Hökarängens Bokashi testgrupp att lämna sin Bokashikompost i Fagerlidsparken. Bokashin har blandats upp med jord och organiskt material i den kompostbehållare som Stadsodlingskursens deltagare har byggt. Planen är att det med tiden ska utvecklas till en “jordfabrik” i liten skala som kan ge näringsrik jord till den som vill odla i gemensamhetsodlingen i Fagerlidsparken eller på andra ställen i närheten. Vill du bidra till jordbanken med din bokashi? Kontakta hopp.hokarangen@gmail.com (Över sommaren är det dock inlämningsstopp).

Bilden ovan; under våren har Bokashi.se sponsrat oss med bokashihinkar som gjort att vi har kunnat påbörja insamling av matavfall i samarbete med dagis. Vi har även blivit sponsrade med strö och biobagpåsar till våra kursdeltagare, som också erbjudits 10% rabatt när de handlar bokashi i nystartade Växterian i Hökarängen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERABokashi är en japansk metod för att kompostera matrester. Det är inte frågan om klassisk kompostering, där förmultningsprocessen är det centrala, i bokashi konserveras istället hushållsavfallet genom att man strör mikrober (bland annat lactobacillus som också finns i yoghurt och jästsvamp som liknar den vi bakar med) uppblandat med vetekli över när man fyller på bokashihinken.

bokashibucketfullHinken ska förvaras med ett tättslutande lock eftersom den måste vara syrefattig. Resultatet blir ett slags ensilage med ett lågt pH-värde som gör att insekter och andra skadedjur inte trivs i miljön. Eftersom den inte luktar nämnvärt, är bokashi en perfekt komposteringsmetod i stan eller där man har nära till sina grannar. Viktigt dock att tänka på är att den inte får bli för blöt eftersom vätskan, lakvattnet, som utsöndras luktar.

soil-2Matresterna omvandlas till näringsrik jord först när det kommer ner i jorden. Lakvattnet är också fullt av näring, späd med vatten (1/100!) och använd som gödselvatten.

En stor fördel med bokashi är att ingen näring försvinner i processen, vätet och kvävet finns kvar, och till skillnad från klassisk kompostering bildas inte heller några växthusgaser. Källa; GatSmart. Mer info; Bokashi.se


Nedan en video från fransmannen Baptiste Dubanchets 3,000 km långa cykeltur genom Europa – för att öka medvetenheten om hur mycket mat som slängs bort i onödan – som avslutades för några veckor sedan. Under sin resa genom Frankrike, Luxemburg, Belgien, Nederländerna, Tyskland, Tjeckien och Polen levde Baptiste gott på kasserad mat.

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s