Evig tillväxt på en ändlig planet?, Peak Oil, Resurskrig
Leave a Comment

You’ve got to get MAD!

De bästa omvärldsanalyserna sker idag utanför de stora nyhetskanalerna. Om du vill förstå på vilket sätt konflikterna i Ukraina och Syrien är resursdrivna, på vilket sätt Greklands skuldkris bara är början på ett slutet-på-tillväxten-dilemma som gäller oss alla, om du aldrig har hört talas om Europas gas- och oljeberoende till Ryssland, om du saknar nyhetsrapportering om hur amerikanerna kämpar för att hålla ihop sitt globala imperium – och om du ännu inte får ihop vad allt detta har att göra med Peak Oil, – följ Keiser Report (studiosamtal med inbjudna gäster)  Michael Hudson, Information Clearing House (publicerar en rad oberoende framförallt amerikanska journalister) Our Finite World – Exploring how oil limits affect the economy, Zero Hedge, John Pilger, (dokumentärfilmare och journalist som gjort den högaktuella filmen The war you don’t see) Paul Craig Roberts,  Resilience.org, Richardheinberg.com, och sist men absolut inte minst Wikileaks.

Monologen (klippet) nedan kommer urspungligen från spelfilmen The Network (1976), som handlar om ett nyhetsankare på ett stort mediabolag som tröttnar på sin yrkesroll.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s