Omställning, Permakultur
Leave a Comment

Vilka verktyg kan vi använda för att påverka och förbereda oss inför framtiden?

Vilka verktyg kan vi använda för att påverka framtiden och förbereda oss inför de existensiella hot som vi står inför – som Oljetoppen, klimatförändringar och en global ekonomisk kollaps?

Permakultur inbegriper en rad designprinciper och en sammanhållande etik för att skapa hållbara mänskliga bosättningar och system.

Det som gör permakulturen så unik är att man inte stannar vid strävan efter att minimera det ekologiska fotavtrycket. Istället är en återkommande frågeställning hur vi kan återuppbygga naturens resurser, – hur vi kan förbättra förutsättningarna för skog, jord och vatten, istället för att störa och utarma dem i mer eller mindre grad. Inspiration och lärdom hämtas genom att studera och efterlikna de naturliga ekosystemens mångfald, produktivitet och resiliens – vilket även kan appliceras t.ex. på hur vi bygger upp vår lokala ekonomi.

I morgon (6/10) kör en ny Introkurs i permakultur igång. Varmt välkomna ni som anmält er!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s