Avglobalisering, Omställning, Permakultur, Utbildning
Leave a Comment

Introkurs i Permakultur 14-15 maj i Gamla Enskede.

Permakultur är ett designverktyg för hållbara livsmiljöer. Begreppet myntades av australienaren Bill Mollison på 70-talet och sammanlänkar olika vetenskapliga
Brixton-Pound-10_fpdiscipliner och yrkesområden som ekologi, geografi, odling, arkitektur, byggteknik, markanläggning och ekonomi i ett helhetsbegrepp.

Bilden: Lokalvalutan Brixton.

Två-dagars kursen börjar med en genomgång av permakulturens historia, ursprung och dess etiska grundprinciper och designverktyg som används för att analysera, planera och designa omgivningen.

Skaermavbild-2016-02-24-kl.-16.43.55Under kursens andra dag får deltagarna formge en egen plats, t ex en trädgård eller kolonilott. Då blir det också genomgång av och en del praktiska moment kring förkultivering, jorduppbyggnad, lasagnebäddar, samplantering och olika sorters kompostering.

Bilden: Permakulturkurs i Ga Enskede 2016.

Kursen hålls i stiftelsen Right Livelihoods villa i Ga Enskede där en ”miniskogsträdgård” anlades hösten 2015. Här finns exempel på upphöjda odlingsbäddar, täckodling, perenna grönsaker, dragväxter för pollinerare, medicinalväxter, bärbuskar, örter och fruktträd.

1.3Lärare: Maria Svennbeck, Diplomerad permakulturdesigner och utbildad trädgårdsmästare.
Plats: Stockholmsvägen 23, Ga Enskede. Karta.
Kursavgift: 1500 kr inkl moms.
Anmälan och info: info@holisticgardening.se,
holisticgardening.se

hg_logo_svart

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s