Avglobalisering, Nedväxt, Omställning, Peak Oil
Leave a Comment

Tala så att Stina i Hökarängen förstår

“Att tala så att Stina i Hökarängen förstår”, det vill säga så att (även) den trångbodda arbetarklassen i Stockholms yttre söderförorter begriper, var länge ett stående begrepp inom Public Service. Idag lever ett växande antal hökarängsbor sitt liv utan TV-burken, och har i utbyte fått mer tid. Tid för dialog med grannar och vänner. Tid att vara med barnen i vardagen. Tid att tänka själva och ta till sig en ny verklighet.

En annan förklaring till tillgängligheten, som är socialt accepterat här, är att välja egen tid före karriärshets. Samtidigt bor här också många som inte har kunnat välja, välja bort arbetslöshet, sjukskrivning och en ny verklighet. Oavsett vad så finns här tid till övers, till att stanna upp på torget, på skolgården, vid gemensamhetsodlingen eller i affären, och prata. Och i samtalen föds en identitet av Hökarängen som en småstad, mitt i sovstaden. Här är också de flesta (pga de små oansenliga hyresrätterna som dominerar i stadsdelen) hänvisade till de gemensamma uterummen. Medan livet i villaförorterna förblir anonymt, bjuder sommarhalvåret här på nya vänskaper och bekanta ansikten.

Hökarängen kändes hel enkelt som en plats med “rätt underlag” att starta ett Omställninginitiativ på, resonerade vi (Jenny Cederholm och Maja Lindström) när vi startade Hökarängens Omställning och permakulturprojekt våren 2014. Att Stockholmshems dåvarande projektet Hållbara Hökarängen (2011-2015) gav oss en skjuts framåt första året med hjälp av deras satsning på lokala projekt och kontaktnät, underlättade avsevärt.

Sedan en tid har vi nu flaggat för att vi lägger ner. Men trots att pengar saknas att driva projektet vidare tar varken idéerna eller viljan slut. Att jobba med lokalt hållbarhetsarbete är helt enkelt extremt beroendeframkallande! Så efter mycket om och men har vi nu fattat beslutet att fortsätta även under 2017, vid sidan av annat arbete.

Frukt & bärkartan 2.0

Vad som engagerar oss just nu är en pågående dialog med Farsta stadsdelsnämnd, utifrån ett Medborgarförslag från förra året, om nyplantering av bärbuskar i Hökarängen. Är du intresserad av nyplantering av bär på stadens mark nära dig? Kontakta i första hand Cecilia Rivard på Farsta stadsdelsförvaltning; cecilia.rivard@stockholm.se (och i andra hand oss; hopp.hokarangen@gmail.com) Cecilia hälsar att det är ett pluss om flera personer går ihop och står tillsammans på det brukaravtal som då upprättas, eller ännu hellre att ni är en förening. (Vi har också föreslagit dem att trycka upp en frukt- och bärkarta som omfattar parkmark i Farsta, ungefär som Stockholms cykelkarta med cykelbanor utmärkta, som kom för några år sedan).

Vi står i ett vägskäl

När vi drog igång HOPP! skrev vi så här; Vi vill skapa möjligheter för människor att träffas för att lära mer om lokala lösningar på världens utmaningar, som fallande tillgång på fossil energi, ekonomiskt kaos, – som ett resultat av att vår tillväxtbaserade ekonomi kräver motsatsen, dvs ökande tillgång på billig energi, klimatförändringar och försvagade ekosystem. Vår ambition är att inspirera till handling, genom konkreta tips på vad man kan göra i sin vardag för att påverka i en positiv riktning.

– Det där kommer inte folk gilla att höra! utbrast en dam i all välmening i Hökarängens Stadsdelsråd när vi på ett möte hos dem lade ut orden om att vi befinner oss i slutet av oljeepoken.

Att tro att framtidens bekymmer inte är våra egna, är att befinna sig mitt i förnekelse, så som världen ser ut idag. Men det fina med framtiden är samtidigt att den faktiskt är oskriven, och att vi inte alls är så handfallna som vi ofta intalas att tro. Ekonomiska system, värderingar och vanor kan omformas, så att det bättre passar våra nya förutsättningar. Om vi är många som drar tillsammans.

Den som har försökt dra det lasset själv vet att vi står i ett vägskäl. Att vi börjar bli många som står där nu, tillsammans. Som har insett att den systemkollaps som blir alltmer synlig omkring oss – ekonomiskt, ekologiskt, och till och med kulturellt, samtidigt bär på unika möjligheter. Och att det är upp till oss själva från och med nu att ta in, lära och börja staka ut lokalanpassade vägar framåt. En ständigt växande skara i Sverige och runt om i världen är redan i full gång, med smittsam entusiasm!

Bilderna nedan; det lokala företaget “Court Circuit” (med betydelsen kretslopp/rundgång) som säljer lokalproducerat utan mellanhänder i Bretagne, Frankrike. En inspirerande motsvarighet på gång i Sverige är Matkooperativet i Helsingborg! (filmklippet)

Några fina ord som avslutning;

Be the change you want to see in the world

On the surface of the world right now there is war and violence and things seem dark. But calmly and quietly, at the same time, something else is happening underground. An inner revolution is taking place. It is a silent revolution. From the inside out. From the ground up. This is a Global operation. A Spiritual Conspiracy. There are sleeper cells in every nation on the planet. You won’t see us on the TV. You won’t read about us in the newspaper. You won’t hear about us on the radio. We don’t seek any glory. We don’t wear any uniform. We come in all shapes and sizes, colors and styles. Most of us work anonymously. We are quietly working behind the scenes in every country and culture of the world, cities big and small, mountains and valleys, in farms and villages, tribes and remote islands. You could pass by one of us on the street and not even notice. We go undercover. We remain behind the scenes. It is of no concern to us who takes the final credit but simply that the work gets done. Occasionally we spot each other in the street. We give a quiet nod and continue on our way.

We each express ourselves in our own unique ways with our own unique gifts and talents. Be the change you want to see in the world. That is the motto that fills our hearts. We know it is the only way real transformation takes place. We know that quietly and humbly we have the power of all the oceans combined. Our work is slow and meticulous like the formation of mountains. It is not even visible at first glance. And yet with it entire tectonic plates Shall be moved in the centuries to come… You don’t have to be a highly educated person or have any exceptional knowledge to understand it. It comes from the intelligence of the heart embedded in the timeless evolutionary pulse of all human beings. Be the change you want to see in the world. Nobody else can do it for you.

We are now recruiting. Perhaps you will join us or already have. All are welcome. The door is open.

/Okänd författare ICH Clearinghouse.

Text och rubrikfoto; Maja Lindström, med Jenny Cederholm vid min sida. Statyn som finns på Russinvägen i Hökarängen är gjord av William Marklund.

Bli följare på bloggen eller på facebook HOPP!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s