All posts filed under: Kooperativ

Mat direkt från ekologiskt och småskaligt familjejordbruk i Sorunda

Mitt i Södertörn, strax söder om Stockholm ligger Lilla Grödby, ett småskaligt, ekologiskt och kravmärkt familjelantbruk med växtodling, får och fjällkor, gris och äggproduktion. Gården bedriver även skogsbruk och landskapsvård med hjälp av sina betesdjur. Innan jul startade en provvisorisk inköpsgrupp i Skönstaholm (Hökarängen) och nu på måndag kväll (1/2) kl 18.00 är det dags igen för ett andra utskänkningstillfälle. Initiativet har startats av en privatperson som hörde sig för i grannskapet om det fanns fler som ville köpa ägg, kött, potatis, lök och honung mm direkt från en etablerad gårdskontakt. Gensvaret i Skönstaholm blev stort, men även om du bor på annan adress i Hökarängen är du välkommen att höra av dig med en beställning. Fotot: Robin Divander. Utbudet beror på vad som finns tillgängligt på gården. Denna gång gäller: Ägg: Sommarens kycklingar, som nu har blivit värphöns, är födda på Lilla Grödby och lever i en lugn och trygg miljö. Nu värper de för fullt. Normalstora ägg, hel karta (30st) 80kr, halv karta ägg (15st) 40kr. Jumboägg (går i regel bara att hitta …

Grekland; först ut i ett slutet-på-tillväxten dilemma

Om Greklands ekonomi fortfarande hade expanderat i den takt som den gjorde under 1990-talet, hade det funnits en rimlig chans att de hade kunnat betala tillbaka sin skuld. Men den typen av tillväxt är nu ouppnåeligt. När hela den globala ekonomin svajar, är det länder som Grekland, som till stor del lever av turism och som inte har någon egen oljeproduktion, som sannolikt kommer att möta tillväxtens gränser först. /Ur Greece Diary av Richard Heinberg från Post Carbon Institute. Hela texten går att läsa på Recilience.org Nya förutsättningar som vänder upp & ner på allt Fram till nu har vi byggt våra samhällen kring antagandet att tillväxten inte kunde ta slut. Vi har praktiskt och mentalt konstruerat våra liv utifrån förutsättningen att den skulle göra varje ny generation ännu rikare än den innan. Vårt pengasystem, vårt pensionssystem, våra privata skulder och vårt gemensamma skuldberg bygger faktiskt på att det måste vara så. Vilket i sin tur kräver större och större resursförbrukning och att fler och fler länder och privatpersoner skuldsätter sig i ökande takt. Det …

Gå en kurs i kooperativt ledarskap i höst

I samband med att ett inköpskooperativ för närproducerad mat håller på att bildas i Hökarängen, vill vi tipsa om filmen “Kan vi göra det själva? – En film om ekonomisk demokrati” (nedan) och kursen “Att leda kooperativa och idéburna företag till lönsamhet och framgång” på Jacobsbergs Folkhögskola. Ledarskapsutbildningen arrangeras i samarbete med Coompanion och riktar sig till dig som vill förena värderingar och lönsamhet i ett företag. Utbildningen ger dig redskap för ett ledarskap som bygger på delaktighet, samhällsnytta, öppenhet, affärsnytta, hållbarhet och socialt ansvarstagande. Kursen omfattar: Kooperation som samhällsutvecklingskraft. Värdegrund, idéhistoria, omvärldsorientering internationellt och i Sverige. Mångfald och affärsnytta. Affärsnytta som resultatet av att ett medvetet arbete med värderingar och mångfald. Samarbetskulturer och konflikthantering. Robusta samarbetskulturer, konflikthantering, transparant organisation, strategisk samverkan och effektiva team. Mötesmetoder för delaktighet. Verktyg för effektivt beslutsfattande, härskartekniker och främjartekniker, storgruppsmetodik och verksamhetsutveckling. Att leda sig själv och andra. Personlighetstyper, ledarskapsstilar, drivkrafter och personligt varumärke. Min egen ledarskapsdeklaration. Kursen är på halvfart/distans med start 31:a augusti och omfattat fem fysiska träffar. “Kan vi göra det själva? – En film om …