All posts filed under: Permakultur

Elefanter i rummet när vi planerar för hållbara städer

De kommande 15 åren förväntas Stockholm växa rejält. “Framtiden kommer bjuda på en tätare bebyggelse, med färre bilar” utlovar Torleif Falk som blev Stockholms stadsarkitekt 2016. Bara i Farsta påbörjades vid årsskiftet byggandet av beräknade 18.000 nya lägenheter. “Tack vare” höjda gränsvärden för hur bullerstört man får placera nyproduktion byggs nu utmed båda sidor om tunnelbanespåret kring Hökarängens tunnelbanestation. Behovet av att förtäta staden har blivit ett mantra idag. Men förtätning var inte ursprungstanken med hur Stockholm skulle bli hemort för ett växande antal invånare, när stadens förorter en gång växte fram. När Hökarängen började byggas efter Andra Världskrigets slut, anlitades några av tidens främsta svenska stadsplanerare och arkitekter (“Det framtida Stockholm”). Då liksom idag handlade det om att råda bot på akut bostadsbrist. Men bakom idéerna fanns värden som man inte kunde tänka sig att göra avkall på. Bland annat fick idéerna om Grannskapsenheter sitt genombrott just i Hökarängen och Gubbängen efter en utlyst tävling där arkitekten och stadsplaneraren Gunnar Lindmans förslag “I byalag” vann. Det gick ut på att “skapa en mångfald av …

1-dagskurs i att anlägga en permakulturträdgård i Bagarmossen 30 oktober

I helgen finns möjlighet att vara med och påbörja anläggandet av en permakulturträdgård i Bagarmossen under ledning av Erik Kropf, genom Bagarmossen Resilience Center (bilden till höger). Erik Kropf fick sitt certifikat i Permakultur genom PDC- kursen i Permakulturdesign i Hökarängen 2015. Denna 1-dagskurs passar alla oavsett förkunskaper och görs i samverkan med Stockholmshems projekt Bagarmossen Smartup. Plats: Bagarmossen Resilienscenter (BRC), Lillåvägen 61, (Karta). Tid: Söndag 30 oktober kl 12.00-16.00. Kostnad: 300 kr inkl. enklare mat och dryck. Stockholmshems hyresgäster betalar 150 kr. Anmälan: erik@kropf.se. Ange namn, mobiltelefon och mail, samt om du önskar betala avgiften med swish eller plusgiro. Begränsat antal platser. Medtag; handskar och oömma kläder, vi kör oavsett väder. De som har, tar gärna med spade, hacka, grep, såg m.m. Märk verktygen med namn, så att de inte blandas ihop. Gå till eventet på Facebook. Bagarmossen Resilience Center grundades av Susanna Elfors som tidigare bidragit i projektet Hållbara Hökarängen, bla med en bok med samma namn. (Se filmklipp om projektet här). Ett annat resultat av vår Certifieringskurs i permakultur 2015, lärarledd av Maria Svennbeck, …

Konstens kraft att gestalta ett alternativt samhälle

Vi vill med den här längre intervjutexten uppmärksamma utställningen Ararat – ett alternativt framtida samhälle på Moderna Museet, som öppnade upp portarna på Skeppsholmen i Stockholm en blåsig vårdag för exakt 40 år sedan. Och som blev en av museets mest besökta och omdiskuterade utställningar någonsin. ARARAT var ingen traditionell utställning. Småskalig teknik och produktion, återanvändning och ekologiska alternativ för byggande och energi, överblickbara demokratiska processer, ekologisk odling och kollektiva lösningar diskuterades och undersöktes interaktivt med besökare i en ny tankeväckande och humoristisk form. Bilden: vernisagekort, Ararat. (Klicka på bilderna för att se dem i större format). Initiativet kom från konstnärer, arkitekter, humanister, tekniker och hantverkare utifrån deras övertygelse om att diskussionen om ett uthålligt framtida samhälle behövde breddas till ett tvärvetenskapligt möte mellan konst, teknik, forskning och praktisk erfarenhet. Namnvalet var en förkortning av Alternative Reseach in Architecture, Resources, Art and Technology och samtidigt en anspelning på behovet av att “börja om från början” – enligt första Mosebok strandade Noaks Ark på berget Ararat och undkom därmed syndafloden. Varis Bokalders, arkitekt och författare specialiserad …

Bilfri stad 18 september – och elbilens dilemman

Idag, söndagen den 18 september hålls Stockholms City och Gamla Stan bilfritt mellan kl 09.00-18.00. Syftet är att ge stockholmare en uppfattning om hur deras stad skulle kunna se ut och upplevas med färre bilar. Utifrån Permakulturens 3 etiska grundprinciper omsorg om jorden, omsorg om människan, rättvis och klok fördelning är det lätt att argumentera för en bilfri stad alla årets dagar. Plingtransport – en hoj kommer lastad (rubrikbilden) kör gods i Göteborg sedan 2012 och resonerar så här om fördelarna med transport av smågods med cykel och elcykel i stadsmiljö: Yta frigörs Buller minskar Upprivna (cancerogena) partiklar från vägbanan minskar Risk att orsaka allvarliga trafikolyckor minskar (runt 250 personer dör varje år i trafiken i Sverige. Ca 3000 personer skadas varje år svårt.) Energiförbrukningen minskar till en tiondel jämfört med elbil – en eldriven skåpbil väger minst 15 gånger mer än en av våra elassisterade lastcyklar, (Ju större och tyngre fordon desto större batteri krävs, vilket innebär att en lastad elbil/elskåpbil drar betydligt mer energi och kräver mer resurser vid tillverkning och underhåll) Det …

Vårt gräv- och underhållsfria potatisland

I fredags eftermiddag anlade vi en halmbädd för årets potatis i Fagerlidsparken. Metoden är grävnings- och underhållsfri, och därmed ett smart drag för den som vill lära sig leva mer “lågenergirikt” och samtidigt spara på ryggen. Några veckor innan placerade odlingsgruppen ut kartong på gräsmattan över den yta som skulle bli potatisland. Några veckor gammalt stallgödsel från Starrmyrans parklek (de ställer ut 1-2 sopsäckar varje morgon utanför stallet som man får ta) “späddes ut” med löv, kvistar och annat näringsfattigt ur vår kompost, för att kompensera för att stallgödslet var obrunnet, och därmed egentligen inte helt optimalt att använda, samt blandades upp med jord från fjolårets odlingar… För varje sättpotatis gjorde vi en liten grop, skar ett snitt i kartongen så att potatisens rötter ska kunna söka sig ner i jorden under kartongen och maskar och andra organismer ska kunna söka sig uppåt. I gropen lades lite jord, så att potatisen inte kommer i direktkontakt med den obrunna hästskiten, sedan placerades potatisen i gropen, och täcktes med lite mera jord. När all sättpotatis var utplacerad …

Introkurs i Permakultur 14-15 maj i Gamla Enskede.

Permakultur är ett designverktyg för hållbara livsmiljöer. Begreppet myntades av australienaren Bill Mollison på 70-talet och sammanlänkar olika vetenskapliga discipliner och yrkesområden som ekologi, geografi, odling, arkitektur, byggteknik, markanläggning och ekonomi i ett helhetsbegrepp. Bilden: Lokalvalutan Brixton. Två-dagars kursen börjar med en genomgång av permakulturens historia, ursprung och dess etiska grundprinciper och designverktyg som används för att analysera, planera och designa omgivningen. Under kursens andra dag får deltagarna formge en egen plats, t ex en trädgård eller kolonilott. Då blir det också genomgång av och en del praktiska moment kring förkultivering, jorduppbyggnad, lasagnebäddar, samplantering och olika sorters kompostering. Bilden: Permakulturkurs i Ga Enskede 2016. Kursen hålls i stiftelsen Right Livelihoods villa i Ga Enskede där en ”miniskogsträdgård” anlades hösten 2015. Här finns exempel på upphöjda odlingsbäddar, täckodling, perenna grönsaker, dragväxter för pollinerare, medicinalväxter, bärbuskar, örter och fruktträd. Lärare: Maria Svennbeck, Diplomerad permakulturdesigner och utbildad trädgårdsmästare. Plats: Stockholmsvägen 23, Ga Enskede. Karta. Kursavgift: 1500 kr inkl moms. Anmälan och info: info@holisticgardening.se, holisticgardening.se

Introduktionskurs i Permakultur i Ga Enskede 2-3 april 2016

I början av april håller Maria Svennbeck, Holistic Gardening en introkurs i Permakultur i stiftelsen Right Livelihoods villa i Ga Enskede där en “miniskogsträdgård” anlades 2015. 2-dagarskursen innehåller permakulturens historia och ursprung, dess etiska grundprinciper och designverktyg. Dessa används för att analysera, planera och optimera förutsättningarna till samspel i ett system, som t ex ett lokalsamhälle eller en trädgård. Kursen innehåller vidare en del praktiska moment som förkultivering, jorduppbyggnad, lasagnebäddar, samplantering och olika typer av kompostering. På plats finns exmpel på upphöjda odlingsbäddar, täckodling, perenna grönsaker, dragväxter för pollinerare, medicinalväxter, bärbuskar, örter och fruktträd. Under kursens andra dag får kursdeltagarna formge en egen plats, t ex en kolonilott eller en trädgård. Adress: Stockholmsvägen 23, Ga Enskede. (karta) Kursavgift: 1500 kr inkl moms. Dagar och tider: 10.00-16.00, 2-3 april 2016. Anmälan och info: info@holisticgardening.se Bilderna: Holistic Gardening.