Oljetoppen – Vad vet våra politiker?

 

Victoria Siemer truth hurts

I december 2005 tillsatte Göran Perssons regering ”Kommissionen mot Oljeberoende” i samarbete med Svenska Energimyndigheten med uppdrag att presentera konkreta förslag som till år 2020 skulle minska Sveriges beroende av olja och i samband därmed också påtagligt reducera vår faktiska oljeanvändning. Resultatet blev rapporten “På väg mot ett Oljefritt Sverige” som var klar i juni 2006.

I rapporten kan man läsa att man i snitt hittar ca 10 miljarder nya fat olja om året, medan den globala årliga förbrukning är ca 30 miljarder fat. Och att denna förbrukning ökar med ca 2 procent per år, samtidigt som de flesta oljeländer uppvisar minskande produktion.

20081004-231543-pic-952343843_t607Enligt rapporten från 2005 skiftar bedömningarna mellan de olika aktörerna OECD:s expertorgan IEA, International Energy Agency, BP, British Petroleum och den oberoende Expertgruppen Aspo, (som har undergrupper i många länder däribland i Sverige) om när den globala Oljetoppen inträffar/ska ha ha inträffat.

Enligt Internationella energirådet inträffade Peak Oil  år 2006. Medan den enligt de flesta oljebolag och regeringar, som är mer optimistiska,  kommer inträffa runt 2025.

Läs gärna:
WikiLeaks May Have Just Confirmed That Peak Oil Is Imminent.
Peak Oil and the German Government – Military Study Warns of a Potentially Drastic Oil Crisis.
USA:s krigsmakt räknar med en minskning av oljeproduktionen kring år 2015.

SOCAR Oil Fields #4 Baku, Azerbaijan, 2006Varför saknas då egentligen den politiska debatten och ett politiskt arbete för att gå de utmaningar som fallande tillgång på fossil energi orsakar?

Så här skriver f.d. Miljöpartisten Per Bolund, numera Finansmarknads- och konsumentminister;

För att bli fri från oljeberoendet krävs långsiktiga strategier och en stor bredd av åtgärder. Utmaningen förutsätter viljan att tänka nytt – att se bortom nästa lönehelg, nästa kvartalsrapport och nästa val. Genom att tänka långsiktigt, agera målmedvetet och steg för steg fasa ut vårt beroende av oljan förbättrar vi våra förutsättningar efter Peak Oil.

Medvetenheten om Peak Oil delar in oss politiker i två grupper. Den grupp som har styrt de senaste åren stoppar huvudet i sanden och kör på som vanligt. Innerst inne vet de att något måste göras men drömmen om en ny innovation som löser alla problem och oviljan att driva långsiktig politik (längre än en mandatperiod) slår fast handlingsförlamningen. Miljöpartiet vägrar tillhöra den gruppen. Därför kommer vi under 2011 driva på för att Stockholms stad ska påbörja arbetet med att tillsammans med näringslivet ta fram en handlingsplan för Peak Oil. (Källa: SvD med rubriken Stockholm efter peak Oil).

Head-in-the-sandSå varför stoppar politikerna huvudet i sanden? Fram till idag har alla våra politiska partier utgått från att den fossila energin som ligger till grund för tillväxten inte kunde ta slut. Åtminstone inte inom “överskådlig tid”. Vi har alltså kollektivt utgått från att tillväxten kommer vara ständigt ökande, vilket enligt beräkningarna skulle innebära att varje ny generation framåt blir rikare än den innan. Det kan verka märkligt eftersom Oljetoppen samtidigt inte kommer som en överraskning för forskare och sakkunniga inom oljeindustrin. Sedan 50-talet har man haft kunskaper om att oljan når sin produktionstopp globalt sett ungefär nu, för att sedan falla.

Hushållen, regeringar och länder har, med bankers hjälp, byggt upp enorma, och idag helt ohanterliga skuldberg, som kräver fortsatt tillväxt. Än hur illa det  rimmar med våra klimatmål; ponera att vi fick tillgång till “fri energi” och därmed kunde förlita oss på evig tillväxt och den konsumtionsnivå vi har idag, – det skulle vara det värsta tänkbara scenariot för vårt jordklot och därmed ett gigantiskt hot för människans överlevnad.

tung-trafik-lastbil-buss-vinter-vinterdackIstället för att profilera sig med begrepp som Peak Oil eller Oljetoppen fokuserar de flesta politiker idag på att vi behöver en omställning för miljöns skull;

EU måste drastiskt skära ner sin oljeimport. Politiskt vill man göra det för miljöns skull, men verkligheten är att EU:s framtida ekonomi kräver detta, skriver professor Kjell Aleklett. SvD Opinion/Brännpunkt Peak Oil.

Problemet för våra politiker att offentligt “erkänna” Oljetoppen är alltså att vi har ett ekonomiskt system som bygger på tillväxt. Som kraschar om vi drastiskt drar ner på vår konsumtion. Oavsett om det gäller att gå Oljetoppen till mötes eller att uppfylla våra klimatmål.

tele_2I den breda politiska debatten är det fortfarande tabu att ifrågasätta tillväxtkravet eller att inte erbjuda sina väljare höjd konsumtionsnivå. I ett längre perspektiv kan man också se att de politiska beslut som har drivit förändringar till det bättre för miljön, för jobben o.s.v, uteslutande har varit dom som aldrig hotade tillväxten. Bilden: Tele2Arena, Stockholm.

Två modiga lokalpolitiker som skiljer sig från mängden är Boo Östberg och Fredrik Sjöberg, initiativtagare till Knivsta kommuns energistrategi. Båda har de börjat engagera sig politiskt efter att de insett “samhällets totala okunskap på alla nivåer och bristande beredskap inför effekterna av Oljetoppen“. I boken Att svära i kyrkan, tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet funderar de just kring politikers låsta roll i frågan och  hur demokratin kommer klara sig igenom de enorma samhällsförändringar vi står inför; Det är naivt att tro att politikerna ska fixa omställningen till ett hållbart samhälle. …Hur många röster ger det med en politik som i praktiken ger minskad (materiell) välfärd till ökad kostnad?

Problemet med att förvänta sig att “marknaden ska lös” de enorma samhällsproblem som vi ställs inför i och med Oljetoppen är att den styrs av kortsiktig vinst och saknar lagstadgat ansvar att styra åt rått håll. Vidare är det bråttom.

Systemet är problemet hatafolkmskyltarEtt paradigmskifte behövs. Den internationella organisationen Positiva Pengar kan på ett lättbegripligt sätt förklara hur vårt ekonomiska system, som idag bygger på att vi låter pengar skapas i form av skuldsättning, ligger i vägen för verklig social, ekonomisk och ekologisk förändring och hur spelreglerna faktiskt skulle kunna omformas! Bilden nedan: Manifestation av Occupy Stockholm på Sergels torg 2012.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s