Om Hökarängen

Johan Örn Konsthall C

Fotot ovan: interiör, Konsthall C, Johan Örn. Konsthallen, som ligger i Stockholmshems gamla centraltvättstuga på Cigarrvägen 14, initierades som ett konstverk av Per Hasselberg 2003.
.

hökarängens centrum husHökarängen började byggas 1946, utifrån stadsplanen från samma år. Planen innebar att man byggde ett förortssamhälle och ett lokalt centrum kring en tunnelbanestation. 1950 öppnade tunnelbanan med Hökarängen som slutstation. Det bilfria centrumet, ritat av arkitekten David Helldén blev landets första gågata och stilbildande för planeringen av nya förorter i Sverige.

Redan i Hökarängens stadsplan fanns ateljéer Skönstaholmoch ateljélägenheter med i beståndet. Bilden; Skönstaholm, Hökarängen. Sedan har nya tillkommit genom projektet Hållbara Hökarängen (2011-2015) som tillsammans med Stockholmshem lät omvandla flera lagerlokaler och liknande i Tobaksområdet till ateljéer, med syftet att få en mer levande stadsdel.

Hökarängens dagBilden; Hökarängen har lite bykänsla över sig trots närheten in till centrala Stockholm. Påtagligt för folk på besök är det långsammare tempot här, att många hälsar, och att en och annan ger sig tid att stanna till på gatan för att prata en stund.

Här nedan följer korta beskrivningar av några av de verksamheter som vi tycker är extra intressanta ur ett omställnings- och permakulturperspektiv. Företeelser och goda initiativ som bidrar till en inkluderande stadsdel och som på olika sätt kan stärka de boendes personliga eller/och kollektiva förmåga att bygga resiliens för klara yttre störningar som ökad arbetslöshet och allmänt ekonomiskt kaos – något vi räknar med p.g.a. nu fallande tillgång på fossil energi.

Självorganisering och närdemokrati. I 1940-talets utopiska stadsplanering fanns planer på att varje stadsdel skulle ha sitt eget Stadsdelråd. Stadsdelsråden skulle fungera som lokalpolitiska och socialt forum, men genomfördes aldrig. 50 år senare tog några Hökarängsbor, som hade tröttnat på det demokratiska underskottet i stadsdelen, saken i egna händer och bildade Hökarängens Stadsdelsråd, för att få mer inflytande över sin förort. Stadsdelsrådet är idag en ideell fhökarängens stadsdelsrådörening och paraplyorganisation där alla föreningar i Hökarängen möts. Tillsammans vekar de för integration, demokrati och utveckling av ideellt arbete på lokal nivå. De ger b.l.a. ut lokaltidningen Hökarängsnytt. Hör dem berätta om hur det började i “En samlad röst”.

Hållbara-Hökarängen - CopyAtt projektet Hållbara Hökarängen (ett tidsbegränsat samarbete mellan SEI, SUST och Stockholmshem) har storsatsat just här beror delvis på att Stockholmshem har ett unikt stort bestånd av hyresrätter i Hökarängen, närmare 3.000 och ett antal olika lokaler. De har inte för avsikt att flytta projektet vidare till andra stadsdelar, men tar idag emot ett stort antal studiebesök av nyfikna arkitekter, bostadsbolag, kommuner, studenter, stadsdelsutvecklare mm. Projektet har bl.a. presenterats på Almedalsveckan vid flera tillfällen. flera av HOPP!s aktiviteter under 2014-2015 finansierades med stöd från Hållbara Hökarängen.

konsthallcBilden; Konsthall C. Konsthallen har stort fokus på demokratifrågor.

Flera röster i Hökarängen, däribland Konsthall C har drivit en gentrifieringsdebatt de senaste åren kring utvecklingen av stadsdelen; Intervju i P1s Makten över staden.

skona-nya-hem-liten5-e1280650152327Bakgrunden är oron bland dem som bott här sedan länge att hyrorna ska höjas och att de många hyresrätterna här skall omvandlas till bostadsrätter, allteftersom stadsdelen görs mer attraktiv. Samtidigt har Stockholmshem uttryckt att de inte planerar någon utförsäljning.

Vi ser det unikt stora antalet hyresrätter i Hökarängen som en stor fördel för stadsdelen ur resilienssynpunkt, eftersom den svenska bostadsbubblan är i sin slutfas.

 

MartinskolanI Hökarängen finns sedan 1976 Martinskolan, Söders Waldorfskola. Ca 350 elever går här i årskurserna F-9 samt ytterligare ca 30 elever i läkepedagogiska klasser, d.v.s. särskola. Skolan har också flera fritidsavdelningar och en fritidsklubb. Till Martinskolan hör vidare tre waldorfför-skolor i Hökarängen och Farsta. Waldorfpedagogiken bygger på samverkan mellan teoretiska, konstnärliga och praktiska ämnen. Stor vikt läggs vid att forma kritiskt tänkande, själsligt starka och självständiga individer.

martinskolan julbasarMedbestämmande; Stiftelsen har inga vinstintressen och styrelsen består av både föräldrar och medarbetare. Skolans Föräldraförening och Stödförening anordnar föredragskvällar, hantverksdagar och framförallt en välbesökt årlig julbasar tillsammans med föräldrar, elever och personal. Vinsten från basaren går till investeringar på skolan, som tex handgjorda skolbänkar.

skankotigg FB initiativet Skänk & Tigg Hökis – är ett väldigt uppskattat exempel på cirkulär ekonomi; föremål i Hökarängen byter ägare utan pengar emellan. Ett annat initiativ kommer från Fastighetsägaren Heba, som har gjort en byteshylla i ett miljörum på Saltvägen för sina hyresgäster. I Hökarängens centrum finns också Emma Loppis med arbetsträning och på gågatan ordnas återkommande  “Lördagsloppis”.

IMG_8200Gemensamhetsodlingen i Fagerlidsparken, i Tobaksområdet. Att odla tillsammans är att ta sin stadsdel i besittning, en fråga om vem som skall synas i det offentliga rummet och vilka frågor som skall diskuteras där. I vårt fall handlar det b l a om att belysa det akuta behovet av en  svensk matsäkerhet och att inspirera och lära människor att ta större eget ansvar för sina basbehov. Bilden; deltagare på en av våra introduktionskurser i permakultur anlägger en “lasagnebädd” april 2015.

IMG_7329_fina hönor o tuppStarrmyrans parklek i veckodagsområdet, i Hökarängen. I stallet finns det hästar, getter, kaniner, marsvin, höns o katter. Ponnyridning varje lördag kl 12.30. På onsdagar och lördagar tänds grillen i parken. Då kan man köpa korv och hamburgare att grilla eller ta med eget att grilla.

I Järnmans verktygspool på Hökarängsplan 7 (gågatan), initierad av Hållbara Hökarängen 2015, kan man hyra borrmaskin (borrhammare), planslip, oscillerande slipmaskin och sticksåg för bara 100 kr á 3 dagar.

bieffekten bildStockholmshem har sedan 2012 två bikupor i Hökarängen, en på Cigarrvägen och en på Lingvägen, den första i samarbete med lokal hyresgästförening och Bee Urban, den andra i samarbete med en privatperson. Bin i städer bidrar till grönare utemiljöer och mer växtlighet eftersom de pollinerar växter och grönsaker som djur och människor äter. Bikuporna står bakom låst spaljéstängsel och endast ansvariga biodlare kan komma åt dem.

Tapetserargruppen Svängen  flyttade under 2017 upp på gågatan i Hökarängens centrum. De erbjuder möbeltapetsering, tygförsäljning, lokalt hanverk, kurser mm. Här kan man bla hitta produkter från Warg Designkollektiv, Växbo Lin och Berghems väveri. De utför även tjänster inom sömnad och inredning och prioriterar ekologiska alternativ.

cykelverkstad Familjeföretaget Olssons Cykelverkstad på Pepparvägen 4, i Hökarängens centrum. De utför alla slags reparationer och underhåll av cyklar och äldre mopeder.

pang-pang bryggeriet 2Pang Pang Bryggeriet. I ett nerlagt bageri har bryggaren Fredrik Tunedal startat Pang-Pang bryggeriet. Efter några års jobb i restaurang branschen ledsnade Fredrik på att servera dålig öl till ointresserade gäster. Istället började han brygga öl, först på prov hemma i köket. Flaskornas etiketter har ett liv i sig – “som ett cylindriskt galleri”, som ska väcka tankar och funderingar. Bryggeriet säljer till olika pubar och restauranger i Stockholm.
Paputten barnkläderExempel på verksamheter som bidrar till att göra Hökarängen till en levande och intressant stadsdel kan göras lång, så vi avslutar med att nämna Filmklubben Surr-surr som bla visar dokumentärfilm, After Dagis med Teater Tidellipom på Kastanjegården, och alla duktiga kreatörer, varav flera har återförsäljning i Växterian. Bilden; Therese Lopez barnkläder.

5116 - Copy
Sist men inte minst är vi väldigt stolta över Hökarängsbornas sociala, ekologiska och politiska engagemang.

Bilden; Manifestation organiserad av Motkraft 2014 på Hökarängens torg för allas lika värde, solidaritet och till stöd för de som drabbas av rasisters och nazisters våld, hot och propaganda.

Bilden nedan; Gröna Hökarängens köpaktion 2014; en “carrotmob”, som handlade så mycket ekologiskt som möjligt under en dag, för att uppmuntra de två matbutikerna här att öka sitt ekologiska utbud. Listor över vad boende saknade i utbudet lämnades över till butikscheferna och Ica Bomben korades senare till den butik som lyckats bäst i att ta in efterfrågat sortiment.

ICA-Bomben-Ekoaktion

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s