Fagerlidsodlingen

VARFÖR ÄR DET SÅ VIKTIGT MED STADSODLING?

Vårt svar är för att föra upp frågan om matsäkerhet på dagordningen, så att vi som bor i staden inser vårt beroende av landsbygden i matfrågan, och börjar intressera oss för att återta en gång självklara baskunskaper i odling och självhushållning. På köpet får vi gemenskap, delad glädje och giftfri mat. Att odla är också ett viktigt steg i en bredare förståelse av att vi behöver bli mindre konsumenter och mer egna producenter för att bättre stå emot de utmaningar vårt samhälle står inför ekonomiskt, ekologiskt, energimässigt och socialt.

HOPP! tog våren 2016 initiativ till en gemensamhetsodling i Fagerlidsparken med start. Då var platsen redan uppodlad genom en stadsodlingskurs med Maria Svennbeck, Holistic Gardening 2015. Den nuvarande odlingsgruppen på ca 20 personer drivs som en fristående förening med namnet “Fagerlidsodlingen”. Fagerlidsodlingen har övertagit det brukaravtal på platsen (baksidan utmed Konsthall C) som Stockholmshem tidigare hade tecknat med Farsta Stadsdelsnämnd.

Vill du vara med och odla? Kom förbi och prata med oss när vi är på plats. Fagerlidsodlingen finns på FB. Om du vill odla utanför inhägnaden i de flätade korgarna eller i pallkrage, hör av dig! (Så vi vet, kan ta hänsyn och kommunicera med dig vid behov).

Fagerlidsodlingen 2016 Christina Schaffer foto Maja Lindström
Fagerlidsodlingen 2016 foto Maja Lindström