Oljetoppen och svensk matsäkerhet?

Sverige importerar dagligen omkring 330 000 fat olja. En mindre del av den oljan används till uppvärmning och inom industrin, men huvudsakligen går oljan till transporter och till jordbruket.

Varifrån köper Sverige sin olja? Nästan hälften kommer från Ryssland, 25 procent från Norge, och 15 procent från Danmark. (2015) Den norska oljeutvinningen passerade sin peak redan 2001, och den danska 2006. Det innebär att båda grannländerna snart kommer sluta vara nettoexportörer av olja till Sverige, eftersom de framledes kommer behöva tillgodose sina egna länders konsumtionsbehov. Även den ryska oljeexporten nådde sin peak 2015 enligt Rysslands eget energiinstitut. ­I de ryska prognoserna så kommer framtida export till Europa minska till förmån för Asien. USAs och Europas hårda sanktioner mot Ryssland (med undantag för b la olja och gas) är en viktig anledning.

Vår situation för oljeförsörjning ser med andra ord bekymmersam ut. Sverige är ingen stor och viktig spelare på den globala oljemarknaden. I BP:s karta över oljeflödena i världen är Sverige inte ens med. Priset på bensin och diesel kommer garanterat att stiga över tid och sannolikheten är stor för oljeprisrusningar och brist på olja. Ändå har vi i Sverige valt att lägga ner våra tidigare oljelager (samtidigt som svensk expertis har hjälpt Kina att kraftigt bygga ut sina lagerutrymmen).

tung-trafik-lastbil-buss-vinter-vinterdackLogistiken av mattransporter till Sverige beror på vilket land som levererar, men det mesta går med långtradare genom Europa. För bara 20 år sedan transporterades fortfarande en betydande del medelst järnvägar.

Vad händer om lastbilstransporterna i Sverige stoppar i en vecka?

Dag 1. Mjölk o färskt bröd tar slut.
Sjukvården får brist på rena textilier.
Brist på vissa läkemedel på apoteket.
Brev och paket kan inte skickas.
Värmeproduktion upphör.
Industriproduktionen störs.
Anläggningsarbeten stannar.
Äldreomsorgen får problem med matleveranser.

Dag 2. Färskvaror tar slut i livsmedelshandeln.
Brist på diesel på tankstationerna.
Risk för störningar i kollektivtrafiken.
Restauranger får brist på råvaror och problem med sopor.

Dag 3. Avloppsslam blir ett problem.
Mjölken kan inte tas om hand på gårdarna.
Mejeriprodukterna är slut i butikerna.
Kraftiga störningar i kollektivtrafiken.
Skolmaten består av rester och torrfoder och lärarna uppmanar barn att ta med egen mat.

Dag 4. Brist på livsmedel. empty_i
Alla drivmedel är slut på tankstationerna.
Buss- och flygtrafiken ställs in.
Sopor på gatan.
Bristen på textilier i sjukvården är svår.

Dag 5. Dricksvattnet blir otjänligt.
Hotell och restauranger stänger.
Skolmaten är helt slut.
Industriproduktionen står stilla.
Många fordon får ställas.

Källa; Sveriges Åkeriföretag. Rapporten En vecka utan lastbilar – en undersökning på 6 orter i Sverige.

 

Matosäkerhet

Med stigande oljepriser stiger världsmarknadspriset på mat. Sedan 2008 har priset på mat fördubblats. I krislägen kan det bli svårt för små matimportberoende länder som Sverige att få tag på tillräckligt med livsmedel.

Den 31 oktober 2013 diskuterades Sveriges minst sagt undermåliga krisberedskap, i samband med att Sven Lindgren, som är statsvetare och förbundsordförande i Civilförsvarsförbundet, delredovisade sin enmansutredning: ”Konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter för svensk jordbruks- och trädgårdsproduktion”. Utredningen är kritisk till att Sveriges politiker inte tar den sjunkande självförsörjningsgraden på allvar. Både vad gäller inriktning och mål för det svenska jordbruket. Bland annat saknas sårbarhetsaspekten vid avspärrning, naturkatastrofer och framför allt en kommande brist på olja. ”Inget annat land har haft en så kraftigt sjunkande självförsörjningsgrad som Sverige de senaste åren” menar Sven Lindgren. Källa; ASPO Sverige/Martin Saar.

.Restaurant_Bridge_Day_hogupplost
Vi lägger enorma summor på stadsplanering, förtätning, utbyggd infrastruktur, gallerior och arenor i storstäderna. Men varifrån ska maten komma som skall mätta städernas växande befolkning? Bilden; Arkitektskiss över Nya Slussen.

En svensk matproduktion är nödvändig för en trygg livsmedelsförsörjning, säger Helena Jonsson, LRFs förbundsordförande. “Nästan hälften av den mat vi äter idag är importerad och att det finns inte någon nationell plan för hur Sveriges livsmedelsförsörjning ska tryggas. Om till exempel mattransporterna skulle sluta att fungera skulle mjölken i butikerna ta slut redan efter ett par timmar.” Ur Självklart ska vi producera mat i Sverige, Lantbrukarnas Riksförbund.

Gunnar Lindstedt, en av Sveriges mest meriterade ekonomijournalister och författare till böckerna Olja och Svart Jord, är en av de som uppskattar att det innan 2020 kommer råda akut brist på olja, även i Sverige. I den framtid som Gunnar Lindstedt ser framför oss har vi ett mycket mer decentraliserat och småskaligt sätt att leva. Och vi kommer att vara tvungna att i mycket högre utsträckning än i dag ta ansvar för vår egen mat. Från frö till frukostbord. En av hans teser är att i framtidens Sverige behövs det en miljon bönder. I dag jobbar mindre än 100.000 svenskar med modernäringen. På tok för lite händer, armar och ryggar när mänsklig muskelkraft måste ersätta dieseldrivna hästkrafter.

potatis“Frågan om jordbruket är helt avgörande. Vi måste ju ha mat! Att lita på att stora företag med fabriksmässiga metoder kan och vill försörja oss med livsmedel är inte realistiskt när bristen på fossila bränslen gör det för dyrt. Då gäller det att ha förberett sig. Att ha en hektar eller så där man kan odla potatis, morötter och lite annat. Och, inte minst, veta hur man gör för att få det att växa. Det behöver inte betyda att alla ska vara heltidsbönder” Det bästa är om man kan göra är att växla mellan att grovjobba och något annat, föreslår Gunnar Lindstedt. Källa; Gunnar Lindstedt får frågorna att hetta till, Medievärlden.

“Sverige är ett stort land, beroende av omvärlden till 50-80% för våra inkomster och import av varor. En omvärld som sitter fast i en omöjlig ekvation av ekonomi och energi. Det är därför angeläget att vi i Sverige börja planera för lokal matsäkerhet och en robust lokal ekonomi. Vi har inte råd att vänta. Vi måste gör oss fria.” Citatet är hämtat från Lokalekonomisk Raket.

Mer läsning; Ingen har samlat ansvar för den svenska livsmedelsförsörjningen vid kriser. /SvD Opinion

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s