Hökarängens frukt & bärkarta

Fruktkarta till jenny ny

(Klicka på kartan så blir den större.)

Äpplen
Det finns två fina äppelträd i närområdet som inte rymdes på kartan. Båda dignar av jättegod frukt som ingen tar. Det första ligger bortom Koloniträdgården i Gubbängen, där skogsdungen börjar, innan Majrovägen. Det andra står precis vid järnvägsspåret norr om Magelungsvägen, vid en liten gångbro över spåret som leder till Högdalsanläggningen; Tänk er vägen mot Snösätra industri, från Magelungsvägen. Precis mittemot infarten till den vägen går en gångstig upp. Följ stigen med Snösätra och Magelungsvägen i ryggen så kommer äppelträdet precis vid bron över spåret, på höger sida.

Nypon
Det finns ansenliga mängder planterade nypon utmed slutet av Piprensarvägen. På Högdalstoppen växer STORA mängder förvildade nypon. Marken skall vara giftfri, men man plockar såklart allt i en storstad “på egen risk”.

I januari 2016 lämnade vi in ett Medborgarförslag till Farsta Stadsdelsnämnd med önskemålet att de ska låta plantera ätbart i våra parker i Hökarängen samt att de ska vårda och beskära de fruktträd och bärbuskar som finns här, men som mer eller mindre har förvildats i området.

Mer läsning om frukt & bärkartan: “Vi tar en stor risk när vi avstår från att plantera ätbart i städerna” och Hjälp oss göra en frukt och bärkarta över Hökarängen.