All posts filed under: Peak Oil

Tala så att Stina i Hökarängen förstår

“Att tala så att Stina i Hökarängen förstår”, det vill säga så att (även) den trångbodda arbetarklassen i Stockholms yttre söderförorter begriper, var länge ett stående begrepp inom Public Service. Idag lever ett växande antal hökarängsbor sitt liv utan TV-burken, och har i utbyte fått mer tid. Tid för dialog med grannar och vänner. Tid att vara med barnen i vardagen. Tid att tänka själva och ta till sig en ny verklighet. En annan förklaring till tillgängligheten, som är socialt accepterat här, är att välja egen tid före karriärshets. Samtidigt bor här också många som inte har kunnat välja, välja bort arbetslöshet, sjukskrivning och en ny verklighet. Oavsett vad så finns här tid till övers, till att stanna upp på torget, på skolgården, vid gemensamhetsodlingen eller i affären, och prata. Och i samtalen föds en identitet av Hökarängen som en småstad, mitt i sovstaden. Här är också de flesta (pga de små oansenliga hyresrätterna som dominerar i stadsdelen) hänvisade till de gemensamma uterummen. Medan livet i villaförorterna förblir anonymt, bjuder sommarhalvåret här på nya vänskaper …

Elefanter i rummet när vi planerar för hållbara städer

De kommande 15 åren förväntas Stockholm växa rejält. “Framtiden kommer bjuda på en tätare bebyggelse, med färre bilar” utlovar Torleif Falk som blev Stockholms stadsarkitekt 2016. Bara i Farsta påbörjades vid årsskiftet byggandet av beräknade 18.000 nya lägenheter. “Tack vare” höjda gränsvärden för hur bullerstört man får placera nyproduktion byggs nu utmed båda sidor om tunnelbanespåret kring Hökarängens tunnelbanestation. Behovet av att förtäta staden har blivit ett mantra idag. Men förtätning var inte ursprungstanken med hur Stockholm skulle bli hemort för ett växande antal invånare, när stadens förorter en gång växte fram. När Hökarängen började byggas efter Andra Världskrigets slut, anlitades några av tidens främsta svenska stadsplanerare och arkitekter (“Det framtida Stockholm”). Då liksom idag handlade det om att råda bot på akut bostadsbrist. Men bakom idéerna fanns värden som man inte kunde tänka sig att göra avkall på. Bland annat fick idéerna om Grannskapsenheter sitt genombrott just i Hökarängen och Gubbängen efter en utlyst tävling där arkitekten och stadsplaneraren Gunnar Lindmans förslag “I byalag” vann. Det gick ut på att “skapa en mångfald av …

Cancer – En hoppfull nyårsberättelse om alternativa behandlingsformer som komplement

Under våra kost & hälsadag 2015 skrev vi att “Oljeepokens slut är här och nu, vilket innebär en enorm samhällsomvandling med utmaningar på många plan. En bra början, för att stärka vår förmåga att stå pall i tider av förändring, är ett öppet sinne och en god fysiskt och psykisk hälsa”. Berättelsen nedan är nedtecknad av Anders Alfredsson i Trångsund, en av många besökare under våra kurser och föredrag sedan vi startade HOPP! I oktober för ett år sedan drabbades han, som så många, av cancer. Kort därefter beslöt han sig, som del i ett uppvaknande på många plan i sitt liv, för att kombinera den traditionella sjukhusbehandlingen med alternativ. Sedan dess har hans fall utvecklat sig som en saga med lyckligt slut. Anders vill dock själva understryka att han inte sitter “inne med svaren” eller är annat än en lekman. Vi har valt att lägga upp Anders text utifrån vår övertygelse att det är avgörande att lära om och ta till sig alternativa behandlingsformer och cancerförebyggande metoder, innan man drabbas. Upptäckt och utlåtande från …

Där uppe vandrar små stjärnor, här nere går våra bloss

Rubrikbilden: Lyktfest på Martinskolan, Söders Waldorfskola, klass 5 2015. Idag vid 17-tiden (15 november) tågar skolbarnen med sina handgjorda lanternor, i år för första gången genom Hökarängen, för att lysa upp i höstmörkret. När man får barn omformas den inre kartan över framtiden. Perspektiven och önskningarna förskjuts framåt, för att  omfatta den dag barnen har blivit vuxna, och den dag man själv inte längre finns. Sedan jag och sambon fick barn har vi drömt om en enklare tillvaro, närmre naturen. På en plats, bortom storstan, där vi kan bygga upp ett långsiktigt hållbart liv. Men eftersom vi samtidigt inte vill skuldsätta oss, till priset av att vi intecknar våra barns framtid, har vi hittills varit hänvisade till att hyra. Och på den vägen är vi kvar i stan. För tre år sedan, när äldsta barnet skulle börja skolan gick flyttlasset, istället för ut ur stan, i en vild chansning till Hökarängen söder om Stockholm. Martinskolan, Söders Waldorfskola, avgjorde saken. Att tillåta livet att vara vackert – istället för en enda lång tävling som skapar utslagning …

World Food Sovereignty Day

Igår, den 16 oktober uppmärksammades Word Food Sovereignty Day runt om i världen. Matsuveränitet är ett begrepp som troligtvis kommer bli allt vanligare de kommande åren och som lanserades under 90-talet av Via Campesina, ett globalt nätverk för småbrukare. Enligt dem handlar matsuveränitet om att mat inte får reduceras till enbart en handelsvara som alla andra, eftersom tillgången på mat är en grundläggande mänsklig rättighet som då sätts på spel. Länders och folks rätt att själva styra sin matproduktion och konsumtion är för dem en grundläggande rättvisefråga, men också avgörande för att kunna uppnå FNs klimatmål. I en rapport från 2009 från Agriculture at a Crossroads från IAASTD (International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development) avfärdas (den eventuella) myten om att det storskaliga, industriella jordbruket i längden skulle vara ekonomiskt, socialt och ekologiskt överlägset det småskaliga. Istället argumenterar rapporten  för en nytt paradigm för det småskaliga, lokalt förankrade arbetsintensiva jordbrukets roll i framtiden. Om vi ska ha någon som helst chans att uppnå klimatmål och trygga vår matsäkerhet med osäker  tillgång på …

Bilfri stad 18 september – och elbilens dilemman

Idag, söndagen den 18 september hålls Stockholms City och Gamla Stan bilfritt mellan kl 09.00-18.00. Syftet är att ge stockholmare en uppfattning om hur deras stad skulle kunna se ut och upplevas med färre bilar. Utifrån Permakulturens 3 etiska grundprinciper omsorg om jorden, omsorg om människan, rättvis och klok fördelning är det lätt att argumentera för en bilfri stad alla årets dagar. Plingtransport – en hoj kommer lastad (rubrikbilden) kör gods i Göteborg sedan 2012 och resonerar så här om fördelarna med transport av smågods med cykel och elcykel i stadsmiljö: Yta frigörs Buller minskar Upprivna (cancerogena) partiklar från vägbanan minskar Risk att orsaka allvarliga trafikolyckor minskar (runt 250 personer dör varje år i trafiken i Sverige. Ca 3000 personer skadas varje år svårt.) Energiförbrukningen minskar till en tiondel jämfört med elbil – en eldriven skåpbil väger minst 15 gånger mer än en av våra elassisterade lastcyklar, (Ju större och tyngre fordon desto större batteri krävs, vilket innebär att en lastad elbil/elskåpbil drar betydligt mer energi och kräver mer resurser vid tillverkning och underhåll) Det …

Ull- och spinn SM 24-25 september på Wålstedts gård i Dala-Floda

Tidigare har vi framförallt skrivit om vad som händer lokalt i Hökarängen. Men eftersom det inte finns några hållbara städer utan en hållbar landsbygd, och eftersom vi stadsbor behöver lära oss mer om förutsättningarna på landsbygden, frångår vi nu detta. Den 24-25 september ordnar Wålstedts textilverkstad i Dala-Floda Ull- och spinn SM. Gården förväntas då fyllas av rekordmycket folk när Sveriges duktigaste spinnare möts och koras. (Karta) Under helgen kan besökare handla ull direkt från fårägare, delta i kurser, lyssna på föredrag, besöka det småskaliga spinneriet, vara med på fårklippning, handla nyskördat och annat ekologiskt i gårdsbutiken, äta god mat och mycket mer. I utbudet bland kurserna finns ”Hur kan jag förbättra ullen på mina får?”, ”Nåltovning för stora och små”, ”Spinnkurs – Roliga tekniker” och Seminariet ”Fårkunskap för hantverkare och andra intresserade”. Mer om programmet här. Här följer en intervjutext med Per Wålstedt, fjärde generationens bonde på Wålstedts gård, om hur verksamheten överlevt över generationerna genom snillrika lösningar, slit och samspelta släktingar. Dala-Floda består av flera små byar utspridda på båda sidor om den …